Cliëntondersteuning

Heb je een indicatie in de Wlz (Wet Langdurige Zorg)? En weet je niet zo goed wat je hiermee kunt? Wil je geholpen worden met de aanvraag van het PGB? Of juist met de invulling van de zorg? Ik kan je daarbij helpen!

 • Informatie en advies geven over de WLZ
  Ik informeer en adviseer je onder andere over de manieren waarop je je zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in de omgeving.  Over de manier waarop zorgaanbieders je zorg kunnen bieden in een instelling of thuis, over eventuele wachtlijsten. 
 • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
  In een persoonlijk plan kan iemand de invulling van zijn Wlz-zorg vastleggen: De wijze waarop iemand zijn leven wenst in te richten, de gewenste leveringsvorm (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis (vpt of mpt), volledig middels een persoonsgebonden budget (PGB) en eventueel de inzet van zorgverleners.
 • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
  Als je gebruik gaat maken van verblijf in een instelling, dan maak je met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg. Deze wordt vastgelegd in een zorgplan. Samen kunnen we dit plan opstellen, evalueren en bijstellen.
 • Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz-zorgaanbieder en Wlz zorg
  Of het nu gaat om verblijf in een instelling of om het inzetten van zorg thuis, ik ondersteun je bij het vinden van een passende zorgaanbieder.
 • Ondersteuning bij herindicatie
  Indien je zorgvraag niet meer passend is binnen het huidige geïndiceerde zorgprofiel kan ik  je ondersteunen bij een eventuele aanvraag voor een herindicatie.


E-mailen
Bellen